Wat is Trados? - Vertaalblog

Indien u erover nadenkt om te betalen voor een professionele vertaling, is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een magisch woord: .

Waar hebben ze het nou precies over? Het is eenvoudig: Trados is een erg populaire (vertaalprogramma) dat de klant kan helpen bij het drukken van de prijs en het garanderen van de . Met het programma worden gemaakt voor de vertaling, naarmate deze gecreëerd worden door de .  Dankzij deze kunnen woorden en zinnen die later terugkomen op dezelfde manier vertaald worden. De kunnen opgeslagen worden per talencombinatie en geven specifieke informatie over het moment waarop de vertaaleenheid (“”) gecreëerd en / of gewijzigd werd, en de naam van de gebruikers die verantwoordelijk zijn voor de wijzigingen.

Voor de klant heeft Trados twee belangrijke voordelen:

Eerst en vooral de mogelijkheid om tekst te analyseren en zo een nauwkeurige beeld te krijgen van de hoeveelheid werk die vereist is bij het vertalen. Hierdoor kan er geen discussie ontstaan met het vertaalbureau over de hoeveelheid woorden en bespaart de klant tijd en geld.

Ten tweede – en dit is belangrijker met het oog op de kwaliteit – draagt het bij tot de van de terminologie, een van de belangrijkste eigenschappen van een professionele vertaling. Zoals hierboven vermeld zullen identieke zinnen in de brontekst op exact dezelfde wijze vertaald worden telkens ze verschijnen. Bovendien heeft Trados een “Concordance”-functie, waarmee de vertaler op zoek kan gaan in de reeds vertaalde segmenten naar een specifiek woord in de brontekst. Dit is een bijzonder efficiënte wijze om de consistentie te verzekeren.

Tagged with:

2 Comments » for Wat is Trados?
 1. Vertaler says:

  Dit is een pure marketingtekst. Trados is vooral het interessants voor het vertaalbedrijf zelf en voor de softwareproducent. De klant, die wil gewoon een vertaald document en weet vaak niet eens wat CAT-tools zijn, laat staan dat de klant gaat eisen dat er een vertaalgeheugen wordt mee geleverd, of het moest zelf een vertaalbedrijf zijn.

  Het is een gigantisch duur programma en wordt tegenwoordig overal vereist. Gegarandeerde verkoop voor de producent dus.

  Het vertaalbedrijf kan dmv dit programma de prijs drukken waaraan het de vertaling laat uitvoeren door de vertaler. Bovendien wordt na afloop ook het vertaalgeheugen afgetroggeld van de vertaler zodat het vertaalbedrijf later voor een gelijkaardige tekst minder of – naarmate het vertaalgeheugen uitgebreid wordt – zelfs helemaal geen beroep meer hoeft te doen op een vertaler. Kostenbesparing.

  Voor de vertaler zelf heeft dit programma wel degelijk praktisch nut. Het maakt vertalen makkelijker en je bouwt een vertaalgeheugen op waarmee je in een later stadium voor andere opdrachten weer tijd bespaart. Het kost je vooral een fortuin, maar het garandeert je ook werk aangezien alle vertaalbedrijven dit tegenwoordig vragen met het oog op het geleidelijk aan verminderen van hun afhankelijkheid van vertalers. Het is me (g)een raadsel waarom vertaler hier überhaupt aan mee doen. Ik heb eens geweigerd om mijn vertaalgeheugen af te geven aan een vertaalbedrijf dat regelmatig beroep deed op mijn diensten. Resultaat: nooit meer van gehoord sindsdien.

  • Saïd Z says:

   Hartelijk dank voor uw inbreng. Ik ben het deels met u eens: Trados is erg duur en dient de belangen van het vertaalbureau wat betreft kostenbesparing en de afhankelijkheid van zijn vertalers.
   Anderzijds ken ik wel degelijk genoeg klanten die goed bekend zijn met het fenomeen CAT-tools en het feit dat ze een korting kunnen en eigenlijk moeten eisen voor herhaalde tekst (dat komt vanzelf als je maandelijks meer dan € 10.000 aan vertalingen uitgeeft).
   Met wat u zegt over het vergroten van de onafhankelijkheid van het vertaalbureau ten opzichte van de vertaler ben ik het echter niet helemaal eens. Vertaalbureaus gebruiken immers bij voorkeur dezelfde vertalers voor eenzelfde klant omdat deze laatsten al bekend zijn met het specifieke materiaal dat de klant laat vertalen en omdat zij op deze manier een extra toegevoegde waarde aan elk project leveren. De vertaalbureaus worden op die manier zelfs enigszins afhankelijk van de vertaler.
   Voor de zelfstandige vertaler betekent de aankoop van een Trados-licentie een behoorlijke aderlating, maar op de lange termijn compenseren de tijdswinst en het extra werk van vertaalbureaus die enkel met Trados werken deze eenmalige investering ruimschoots.